Menu

ATESTAREA NUMELUI și TITLULUI DE NOBLEȚE

Spațiu alocat cercetării istoricului familiei

Trec în revistă evenimentele care au dus la profilarea numelui familiei și au oficializat titlul de noblețe.logo_big

 • 1620 * Jean „05-07″ de Hillerin, Ec.sgr. de Villebert, de la Valinière, de la Chevrière È™i de la Grande Caducière s-a căsătorit prin contractul trecut în casa nobilă din Sourdis cu Louise Morisset”05-07A”, fiica lui Pierre sr. de la Cisaudiere et du Sourdis.
 • 1659 * Pierre „06-06” de Hillerin , Ec.sgr. de Buc, la Guérinière, la Touche, l’Ebaupinay, Linières, Sarré È™i Barbère (St.Paul en Pareds, Vent.). Se pretinde că în urma unui împrumut de 320.000 livre dat lui Charles II Stuart, king of England, Scotland, and Ireland, pentru a-l ajuta să se urce din nou pe tron, acesta pentru al recompensa ia concesionat din 3.3.1659 dreptul de a atasa armelor sale deviza de pe armoriile blazonului Angliei. De aici vine „Dieu et mon droit” de pe blazonul familiei.
 • 1667 * François „06-22” de Hillerin, Ec.sgr. de la Brande, de Supplancay, de l’Esmentruère et de la Meancière, (les Herbiers. Vend.) fiu al doilea născut fu condamnat la o amendă de 600 livre, la Herbiers, la 10 noiembrie 1667, ca uzurpator de nobleÈ›e.
 • 1667 * Pierre „06-23″ de Hillerin, Ec.sgr. de Beaumont, ca È™i fratele său Charles”06-21”, el a fost condamnat ca uzurpator de nobleÈ›e în 1667, la electoratul de la Rochelle;
 • 1667 * Marie „06-03″ de Hillerin, căsătorită cu Claude Olivereau Ec.sgr. Du Boistissandeau”06-03A” a fost menÈ›inută în nobilime de Barentin, la 24 nov 1667.
 • Marie Hillerin, fille de Jacques Hillerin, chevalier, seigneur de Bazoges, épousa Jean Irland, seigneur de Bazoges du chef de sa femme, il fut maintenu en sa noblesse en 1667
 • 1698 * Alexandre „07-19″ de Hillerin, Ec.sgr. de la Rigaudière a fost condamnat, la 12 12 1698, la 2.000 livre amendă ca uzurpator de nobleÈ›e de către M. de Maupeau, cum fuseseră tatăl Charles”06-21″ È™i fratele său mai mare Charles”07-14” în 1667 È™i desigur pentru aceleaÈ™i motive, dar el fu menÈ›inut în nobleÈ›e de către M. de Richebourg, la 31 12 1715. (Orig. de Maupeau et Arh.Hist.Poit. XXIII, p.6).
 • 1700 * Charles „06-21″ de Hillerin, Ec.sgr. de la Poupeliere figurează pe lista principalilor condamnaÈ›i (roturiers) oameni de rând È™i usurpatori a nobleÈ›ei, la 20 noiembrie 1667, ca È™i fiul său cel mare Charles”07-14”. Dar această condamnare, în urma sentinÈ›ei comisarilor generali în favoarea lui Jean Baptiste de Hillerin, sgr. du Boistissandeau, È™i Charles, sgr. de la Touche, fratele său, din 12 august 1700, a trebuit să fie anulată căci fiul său Alexandre, Ec.sgr. de la Rigoudiere”07-19″, obÈ›inu o menÈ›inere de nobleÈ›e de la M. Richebourg, la 31 decembrie 1715 (Ars. Hist.Poit. XXIII, p.502 È™i 46).
 • 1706 * Jean Baptist „07-06″ de Hillerin, Ec.sgr. de Boistissandeau, fu menÈ›inut în nobleÈ›e de fratele său Charles”07-07”, la 12 aug 1706 È™i a doua oară de M. Richerbourg, la 26 mai 1715.
 • 1706 * Charles „07-07” de Hillerin, Ec.sgr. de la Touche, la Babere , etc. a fost menÈ›inut în nobleÈ›e, în acelaÈ™i timp cu fratele său mai mare, la electoratul din Meulon, prin judecata din 12 aug 1706 semnată Hersens (Arh. Ist. Poit. XXII p.224).
 • 12 août 1708,
 • 3 septembre 1714
 • 31 décembre 1715 * Dovezile de nobilime ale lui Alexandre „07-19” de Hillerin, Ec.sgr. de la Rigaudière, procurate de M. de Richebourg (Arch. Hist. Poit XXIII; pag.6), la 31 12 1715, după foarte numeroasele informaÈ›ii date de Dl. Marie Joseph Gustave de Hillerin de Mouillebert „13-12” (gradul 13, ramura VI), din cele ale Dr. Mignon de Montaigu, din extrasele registrelor parohiale È™i din notiÈ›ele păstrate în cabinetul notarial.
 • La famille de Hillerin de Mouillebert fut maintenue noble les 12 août 1708, 3 septembre 1714, 16 mai et 31 décembre 1715.
  Par décret du 20 juillet 1878, Gustave de Hillerin „13-12” releva le nom de sa grand-mère paternelle, Alexandrine de Mouillebert.
 • 1758 * Charles François „08-78″ de Hillerin, Ec.sgr. de la Groix, adresă, ca È™i fratele său Jacques”08-81”, o cerere către regele Louis XV, pentru a obÈ›ine scrisori de menÈ›inere a nobleÈ›ei, care le-au fost acordate, prin decretul consiliului de Stat din 2 12 1758 È™i 12 01 1759 È™i care au fost înregistrate la curtea des Axdes din Paris, la 3 septembrie a aceluiaÈ™i an. Au reintegrat numele de Hillerin de la Groix et de la Grange.
 • 1760; 1761 * Jacques „08-07″ de Hillerin, Ec.sgr. de la Bourie, la 4 12 1760 È™i la 10 05 1761 obÈ›ine certificate de nobleță de la comandorul d’Ozon È™i de la Marquis de Pouzauges È™i a făcut să fie È™ters cu Marie Anne”08-08”, la 21 dec. 1760 din lista impozitelor de către locuitorii din Mortagne.
 • 1794 * Joseph Jean François „09-45″ de Hillerin de Salles, a figurat cu sora sa Marie Rose”09-42”, pe lista cetățenilor trecând drept nobili È™i domiciliaÈ›i la Fontenay le Comte, în luna mai 1794 (Arh.Mairie de Fontenay le Comte)
 • 1794 * Francois Jacques Etienne Augustin”09-35″ de Hillerin, a luat parte la adunarea nobilimii pentru alegerea deputaÈ›ilor la Guvernul stărilor generale din 1789 È™i rămase la Fontenay le Comte în timpul revoluÈ›iei, unde el figură cu soÈ›ia sa pe lista cetățenilor trecând drept nobili în 1794.
 • 1794 * FiliaÈ›iunea ramuri DE LA BOURIE a fost stabilită după o genealogie a lui Ch’erin în febr 1794, pe baza titlurilor comunicate de Jacques François Auguste de Hillerin”08-07″ È™i Charles Marie Guy”08-06″, care cereau să fie scutiÈ›i de pierderea drepturilor de nobleÈ›e comisă de tatăl Pierre”07-11″ È™i bunicul lor Pierre”06-18″.
 • 1841 * Pierre „09-09″ de Hillerin, Marquis de la Touche, a lăsat, prin testamentul din 20 10 1841, titlul de Marquis de la Touche strănepotului său Charles Alexandre de Hillerin”11-02” (grd.11, ramura I).
 • 1841 * Charles Alexandre „11-02″ de Hillerin de Boistissandeau Marquis de la Touche de Hillerin du Boistissandeau, moÈ™tenise titlul de Marquis de la Touche în baza testamentului străbunicului său Pierre”06-06” din data de 20 10 1841
 • 1912 * Pierre „13-16” de Hillerin, înscris sub numele de Dehillerin, a adresat Ministerului de JustiÈ›ie (Garde des sceaux) o cerere pentru ca numele său să fie modificat È™i libelat (scris) conform cu cel al strămoÈ™ilor săi: de Hillerin de la Groix. (Journal officiel din 13 decembrie 1912, pag.10587, col.2).
 • 1945 * ÃŽn Romania regimul comunist a È™ters particula „de” din nume prin desfiinÈ›area noÈ›iunii de grad nobiliar.
 • 1970 * Christian E. „15-13” de Hillerin, a cerut la BucureÈ™ti în instanță schimbarea numelui „Hillerin” în „de Hillerin”; cererea a fost respinsă.
  ÃŽn 1985 la München a renunÈ›at la cetățenia română iar la primirea cetățeniei germane i s-a recunoscut numele „de Hillerin”.

****************

Comments are closed.