Menu

ATESTAREA NUMELUI și TITLULUI DE NOBLEȚE

Spațiu alocat cercetării istoricului familiei

Trec în revistă evenimentele care au dus la profilarea numelui familiei și au oficializat titlul de noblețe.logo_big

 • 1620 * Jean „05-07″ de Hillerin, Ec.sgr. de Villebert, de la Valinière, de la Chevrière și de la Grande Caducière s-a căsătorit prin contractul trecut în casa nobilă din Sourdis cu Louise Morisset”05-07A”, fiica lui Pierre sr. de la Cisaudiere et du Sourdis.
 • 1659 * Pierre „06-06” de Hillerin , Ec.sgr. de Buc, la Guérinière, la Touche, l’Ebaupinay, Linières, Sarré și Barbère (St.Paul en Pareds, Vent.). Se pretinde că în urma unui împrumut de 320.000 livre dat lui Charles II Stuart, king of England, Scotland, and Ireland, pentru a-l ajuta să se urce din nou pe tron, acesta pentru al recompensa ia concesionat din 3.3.1659 dreptul de a atasa armelor sale deviza de pe armoriile blazonului Angliei. De aici vine „Dieu et mon droit” de pe blazonul familiei.
 • 1667 * François „06-22” de Hillerin, Ec.sgr. de la Brande, de Supplancay, de l’Esmentruère et de la Meancière, (les Herbiers. Vend.) fiu al doilea născut fu condamnat la o amendă de 600 livre, la Herbiers, la 10 noiembrie 1667, ca uzurpator de noblețe.
 • 1667 * Pierre „06-23″ de Hillerin, Ec.sgr. de Beaumont, ca și fratele său Charles”06-21”, el a fost condamnat ca uzurpator de noblețe în 1667, la electoratul de la Rochelle;
 • 1667 * Marie „06-03″ de Hillerin, căsătorită cu Claude Olivereau Ec.sgr. Du Boistissandeau”06-03A” a fost menținută în nobilime de Barentin, la 24 nov 1667.
 • Marie Hillerin, fille de Jacques Hillerin, chevalier, seigneur de Bazoges, épousa Jean Irland, seigneur de Bazoges du chef de sa femme, il fut maintenu en sa noblesse en 1667
 • 1698 * Alexandre „07-19″ de Hillerin, Ec.sgr. de la Rigaudière a fost condamnat, la 12 12 1698, la 2.000 livre amendă ca uzurpator de noblețe de către M. de Maupeau, cum fuseseră tatăl Charles”06-21″ și fratele său mai mare Charles”07-14” în 1667 și desigur pentru aceleași motive, dar el fu menținut în noblețe de către M. de Richebourg, la 31 12 1715. (Orig. de Maupeau et Arh.Hist.Poit. XXIII, p.6).
 • 1700 * Charles „06-21″ de Hillerin, Ec.sgr. de la Poupeliere figurează pe lista principalilor condamnați (roturiers) oameni de rând și usurpatori a nobleței, la 20 noiembrie 1667, ca și fiul său cel mare Charles”07-14”. Dar această condamnare, în urma sentinței comisarilor generali în favoarea lui Jean Baptiste de Hillerin, sgr. du Boistissandeau, și Charles, sgr. de la Touche, fratele său, din 12 august 1700, a trebuit să fie anulată căci fiul său Alexandre, Ec.sgr. de la Rigoudiere”07-19″, obținu o menținere de noblețe de la M. Richebourg, la 31 decembrie 1715 (Ars. Hist.Poit. XXIII, p.502 și 46).
 • 1706 * Jean Baptist „07-06″ de Hillerin, Ec.sgr. de Boistissandeau, fu menținut în noblețe de fratele său Charles”07-07”, la 12 aug 1706 și a doua oară de M. Richerbourg, la 26 mai 1715.
 • 1706 * Charles „07-07” de Hillerin, Ec.sgr. de la Touche, la Babere , etc. a fost menținut în noblețe, în același timp cu fratele său mai mare, la electoratul din Meulon, prin judecata din 12 aug 1706 semnată Hersens (Arh. Ist. Poit. XXII p.224).
 • 12 août 1708,
 • 3 septembre 1714
 • 31 décembre 1715 * Dovezile de nobilime ale lui Alexandre „07-19” de Hillerin, Ec.sgr. de la Rigaudière, procurate de M. de Richebourg (Arch. Hist. Poit XXIII; pag.6), la 31 12 1715, după foarte numeroasele informații date de Dl. Marie Joseph Gustave de Hillerin de Mouillebert „13-12” (gradul 13, ramura VI), din cele ale Dr. Mignon de Montaigu, din extrasele registrelor parohiale și din notițele păstrate în cabinetul notarial.
 • La famille de Hillerin de Mouillebert fut maintenue noble les 12 août 1708, 3 septembre 1714, 16 mai et 31 décembre 1715.
  Par décret du 20 juillet 1878, Gustave de Hillerin „13-12” releva le nom de sa grand-mère paternelle, Alexandrine de Mouillebert.
 • 1758 * Charles François „08-78″ de Hillerin, Ec.sgr. de la Groix, adresă, ca și fratele său Jacques”08-81”, o cerere către regele Louis XV, pentru a obține scrisori de menținere a nobleței, care le-au fost acordate, prin decretul consiliului de Stat din 2 12 1758 și 12 01 1759 și care au fost înregistrate la curtea des Axdes din Paris, la 3 septembrie a aceluiași an. Au reintegrat numele de Hillerin de la Groix et de la Grange.
 • 1760; 1761 * Jacques „08-07″ de Hillerin, Ec.sgr. de la Bourie, la 4 12 1760 și la 10 05 1761 obține certificate de nobleță de la comandorul d’Ozon și de la Marquis de Pouzauges și a făcut să fie șters cu Marie Anne”08-08”, la 21 dec. 1760 din lista impozitelor de către locuitorii din Mortagne.
 • 1794 * Joseph Jean François „09-45″ de Hillerin de Salles, a figurat cu sora sa Marie Rose”09-42”, pe lista cetățenilor trecând drept nobili și domiciliați la Fontenay le Comte, în luna mai 1794 (Arh.Mairie de Fontenay le Comte)
 • 1794 * Francois Jacques Etienne Augustin”09-35″ de Hillerin, a luat parte la adunarea nobilimii pentru alegerea deputaților la Guvernul stărilor generale din 1789 și rămase la Fontenay le Comte în timpul revoluției, unde el figură cu soția sa pe lista cetățenilor trecând drept nobili în 1794.
 • 1794 * Filiațiunea ramuri DE LA BOURIE a fost stabilită după o genealogie a lui Ch’erin în febr 1794, pe baza titlurilor comunicate de Jacques François Auguste de Hillerin”08-07″ și Charles Marie Guy”08-06″, care cereau să fie scutiți de pierderea drepturilor de noblețe comisă de tatăl Pierre”07-11″ și bunicul lor Pierre”06-18″.
 • 1841 * Pierre „09-09″ de Hillerin, Marquis de la Touche, a lăsat, prin testamentul din 20 10 1841, titlul de Marquis de la Touche strănepotului său Charles Alexandre de Hillerin”11-02” (grd.11, ramura I).
 • 1841 * Charles Alexandre „11-02″ de Hillerin de Boistissandeau Marquis de la Touche de Hillerin du Boistissandeau, moștenise titlul de Marquis de la Touche în baza testamentului străbunicului său Pierre”06-06” din data de 20 10 1841
 • 1912 * Pierre „13-16” de Hillerin, înscris sub numele de Dehillerin, a adresat Ministerului de Justiție (Garde des sceaux) o cerere pentru ca numele său să fie modificat și libelat (scris) conform cu cel al strămoșilor săi: de Hillerin de la Groix. (Journal officiel din 13 decembrie 1912, pag.10587, col.2).
 • 1945 * În Romania regimul comunist a șters particula „de” din nume prin desființarea noțiunii de grad nobiliar.
 • 1970 * Christian E. „15-13” de Hillerin, a cerut la București în instanță schimbarea numelui „Hillerin” în „de Hillerin”; cererea a fost respinsă.
  În 1985 la München a renunțat la cetățenia română iar la primirea cetățeniei germane i s-a recunoscut numele „de Hillerin”.

****************

Comments are closed.