Menu

MÄ‚RTURII

back-icon back-icon 2 back-icon josback-icon-sus

Spațiu alocat cercetării istoricului familiei

Documente, Izvoare istorice

ochelari

  • – Monitorul Oficial, 56, nr.103, din 11 august 1888 – Rubrica Diverse:
    “În ziua de 31 iulie a.c., pe la orele 2 p.m., s-a aprins aria D-lui C. Hillerin, situată în marginea oraşului Medgidia, arzând o şură de paie de secară, o scârţă de fân şi două căruţe cari erau încărcate cu fân şi tot atunci a ars şi locuitorului Daniil Cercel un stog cu fân care se afla în aceiaşi arie. Paguba causată prin acest incendiu se urcă la 1130 lei aproximativ. Aria n-a fost asigurată în nici o soţietate.”

  • – Monitor Oficial, din, 12 fevruarie 1947, Rubrica Pierderi:
    “de Hillerin Charles din Bucureşti, care declară nulă cartela de consumaţie nr. 348 din 1946, eliberată de Societatea de consum şi producţie “Solidaritatea Studenţească”.

  • – Hillerin de Pressec, deÅ£inea, pe la 1877, un restaurant cu specific frances, în Åžistov, Bulgaria.

****************

Leave a Reply